Zpracování osobních údajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY

arr3Zajímavé články - rady porady  Úklid svého nitra ... nejen na jaře Máš období nebo dny, kdy na Tebe všechno "padá" a Ty... arr3Článek v časopise ArtiklZkuste to procítit Letošní rok je z astrologického hlediska velice atypickým − uzavře minulost... arr3Květen, lásky časarr3Barevná typologie ... arr3  13.11.2015 článek na WWW.dama-online.cz Tisícileté terapie ...

KONTAKTY

Akademie Křídla Andělská
Francouzská 4, Praha 2 Vinohrady, 12000
tel: 776 118 700
napište nám

» Podmínky účasti na akcích
Podmínky účasti na akcích

  1. Přihlašování a platba

Přihláška na akci se podává skrze online formulář umístěný na webových stránkách nebo zasláním žádosti o účast, popř. osobně. Účastník dostane písemnou odpověď na e-mail, který uvede, kam má zaslat finance, zálohu kurzovného nebo kurzovné v plné výši.

Akce s platbou zálohy předem nebo kurzovného v plné výši předem

Po vyplnění online přihlášky, zasláním žádosti nebo osobní domluvě vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením stanovené zálohy (plné platby) kurzovného na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

  1. Storno podmínky kurzů

Odhlásí-li se účastník do 30 dnů před začátkem akce, bude mu zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby vráceno zpět.

Odhlásí-li se účastník v době 14 dnů před začátkem konané akce, bude mu vrácena 50% částka ze zálohy (záloha je vždy v poloviční ceně kurzovného). Pokud osoba zaplatí kurz celý, finance nad zálohovaným mu bude vrácena v plné výši.

Odhlásí se-li účastník v době 3 dnů (nebo v průběhu či po skončení) akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené zálohovékurzovné v plné výši nevratné a nepřevoditelné.

Po předchozím oznámení však může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník.

V den začátku akce, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá.

  1. Zdravotní stav a odpovědnost

Zdravotní stav

Akce není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením Akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

Zákaz drog a omamných látek

Účastník prohlašuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a zavazuje se je neužívat před Akcí i v jejím průběhu.

Zodpovědnost

Účast na Akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Akce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší osmnácti (18) let je povinen mít k účasti na Akci předchozí písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka.

 

 

N2Q4Zjk5Ym