Zpracování osobních údajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY

arr3Zajímavé články - rady porady  Úklid svého nitra ... nejen na jaře Máš období nebo dny, kdy na Tebe všechno "padá" a Ty... arr3Článek v časopise ArtiklZkuste to procítit Letošní rok je z astrologického hlediska velice atypickým − uzavře minulost... arr3Květen, lásky časarr3Barevná typologie ... arr3  13.11.2015 článek na WWW.dama-online.cz Tisícileté terapie ...

KONTAKTY

Akademie Křídla Andělská
Francouzská 4, Praha 2 Vinohrady, 12000
tel: 776 118 700
napište nám


Shamballa komplet

KURZ LÉČENÍ - SHAMBALLA

Kurz léčení - Shamballa 1024Shamballa je vysokovibrační energie pomáhající k uzdravení vašeho těla, mysli a duše tak, abyste zase našli  vitalitu, klid a harmonii. Své problémy můžete přehlížet nebo je můžete začít řešit. Toto rozhodnutí je pouze na vás. Léčením pomocí Shambally se začínáte uzdravovat na všech úrovních. Dostáváte do rukou mocný nástroj, který vám umožní převzít plnou zodpovědnost za svůj život.

Shamballa je tu pro vás, pro váš rozvoj, ke zbavení se starých strachů, křivd a ublížení, což se na vašich fyzických tělech projevuje jako nemoci. Už jen to slovo NE-moci. Co nemůžete a proč? Čas potřebný k vyřešení konkrétního problému se odvíjí od celkového stavu klienta. Léčení probíhá u každého individuálně - u někoho je další působení vhodné následující den, u někoho jiného třeba až za dva týdny... Ve většině akutních případů je účinek znatelný okamžitě, u malých dětí někdy stačí pouze jedno léčení, protože ještě nejsou tolik zatíženy problémy. Před léčením je potřeba se koncentrovat nebo si udělat krátkou meditaci na zklidnění myšlenek, energii můžete vnímat i 1-2 hodiny, takže je vhodné vyhradit si alespoň 30 minut, kdy nebudete rušeni. Doporučuje se pít větší množství čisté vody, pravidelný pohyb a jíst více syrové stravy (ovoce, zelenina atd.).

Shamballa 1024

Lidstvo má ve svém vývoji možnost se setkávat se stále vyššími energiemi, jejichž využití ale závisí na mnoha faktorech. Tím nejdůležitějším je otevření „duchovního srdce", dalším rozhodujícím faktorem je čistá, kontrolovaná mysl. Mnozí z vás již pracují s řadou postupů práce s duchovní energií – ale o nižší frekvenci, a možná cítíte určitou změnu, naléhavou potřebu vykonat více. Ve svých stávajících praxích tento posun můžete vnímat jako nespokojenost se starými metodami. Nebo třeba nejste schopni integrovat nové energie do svého těla či se v nich pohybovat, aniž byste se vyčerpali a začali zažívat rozčarování ze svých pokusů léčit druhé nebo sebe. Možná si myslíte, že věci nemohou pokračovat tak jako dříve. Jestli je tomu tak, pak máte pravdu. Neboť vše se neustálé vyvíjí vzhledem k zvyšování frekvencí fotonové energie z vesmíru. Je možné, že než jste se zrodili do svého současného života, byli jste ve vyšších dimenzích učiteli a rádci – schopnými napomáhat bytostem, jež o to mají zájem,  k povznesení jejich těl, duší i ducha do vysokých duchovních frekvencí,  byli jste členy Řádu Mistrů Shambally 1024. Tento řád pochází z hvězdného systému Sírius B,  z dob dávno před zřízením starodávných pozemských kolonií Lemurie  nebo Atlantidy. A nyní, když jste zde, na vzestupující planetě Zemi, již pouze pokračujete v tom, co uvnitř svého vnitřního světla – ve svém nejniternějším vědomí, máte. Před několika lety vstoupili Vzestoupený Mistr St. Germain (řídící bytost sedmého paprsku kosmického spektra – stříbřitě-fialové frekvence), Joelle ze Síria B a Wingmakers (Tvůrci křídel) na zemskou pláň (prostřednictvím channelingu paní J. Stephanson) s darem vesmírných energetických sil - seskupením energetickým geometrických symbolů se schopností uvádět fyzické tělo i celé energetické pole do rovnováhy, symbolů, které uváděly Reiki i další alternativní energetické metody na vyšší úroveň.

Číslo 1024, založené na kvantové fyzice energetické výměny, se vztahuje k místu původu symbolů: 10. úrovni existence ve 24. dimenzi. Jinými slovy, tyto symboly pocházejí z jedné z nejvyšších dimenzí, přístupných z planety Země.

Systém Shamballa 1024 obsahuje základní a mistrovské symboly, technika terapie Shamballa 1024 je velmi jednoduchá, ač je prováděna formou mini-naladění (i když vzhledem k počtu symbolů např. ve srovnání s Reiki, kde jsou symboly čtyři včetně mistrovského, se jedná spíše o skutečné naladění...), samotná terapie trvá pouze pár minut. Systém je určen zejména k intenzivnímu vzestupu všech energetických polí absolventa i klienta - fyzického, duševního i duchovního. Dále tyto vesmírné symboly pomáhají aktivovat dokonalost lidského těla a uvádět jej na vyšší frekvenční úroveň, umožňují tak jednotlivcům posun k jejich vlastním vyšším frekvenčním aspektům. Symboly též dávají možnost přístupu k energiím mnoha krystalů a kamenů využívaných v rámci tohoto systému. Ti z vás, kteří získali či přijímají symboly Shambally 1024, jsou ve značné výhodě, pokud se týká rozšíření působení vědomí ve vyšších dimenzích bytí. Symboly Shambally 1024 samy o sobě vyvolávají v lidském těle, v lidském vědomí (je-li na tyto vysoké frekvence připraveno),  i v celém energetickém poli frekvence, jež pomohou pozvednout úroveň působení z 3D na vyšší dimenzionální pásma do 5D dimenze, do které teď vstupuje celá planeta a pociťuje to už téměř každý člověk. Západní medicína stačila jen na 3D dimenzi, proto teď mnoha lidem nezabírají žádné léky. Energie Shambally kmitají v 5D prostoru a mohou vyléčit téměř všechny nemoci. Při příjmu symbolů si nemusíte všimnout všech těchto aspektů, jelikož transformace je skryta v nitru vašeho nejvnitřnějšího Já a probíhá postupně. Pak si jednoho dne uvědomíte, že jste se kvantovým skokem dostali do jiných rovin svých vlastních více-dimenzionálních identit. Jakmile se pozvednete nad matrix 3D a začnete žít multi-dimenzionální život, v mysli se vám otevře spousta věcí, poznáte  nezměrné schopnosti přesahující vaši představivost. Do hry vchází nová šablona  vyšších  dimenzí. A právě zde můžete působit svým  očištěným  a rozšířeným vědomím. Využívání vašich rozšířených schopností jednoduše znamená, že získáte přístup ke svým vyšším energeticko-duchovním částem v součinnosti se svými průvodci moudrosti, světla, lásky a síly, působícími z vyšších sfér. Jakékoliv jsou  však vaše schopnosti, máte  jich vždy užívat se vší  pokorou a v souladu s kosmickými zákony (zákon lásky, příčiny a následku, zákon rezonance atd.). Pouze čisté srdce a jasná mysl  vám zaručí přístup k vašim multi-dimenzionálním darům, a jedině setrvání v tomto stavu vám umožní si je udržet.

1. stupeň a 2. stupeň

Zasvěcení do 1. a 2. stupně Shamballa 1024 - telepatické předání základních 256 symbolů Shambally 1. a 2. stupně, výklad techniky terapie, podrobný výklad základních pojmů: energie „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", energie vzestoupených Mistrů a Vyšších planetárních bytostí, základní očistné a ochranné techniky nutné pro práci ve vyšších dimenzích a základní techniky trvalého ukotvování vícedimenzionálních symbolů. (Výuka i naladění 1. a 2. stupně Shamballa 1024 je součástí jednoho víkendového kurzu.)

První stupeň obsahuje návod k praktickému použití léčivých energií Shambally 1024 pro sebe i druhé, odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle. Druhý stupeň posiluje schopnost léčit druhé lidi, zvířata, prostor a léčit na dálku.

Příklad a praktické rady:

Zpočátku používejte Shamballu pouze několik minut. Jedná se o velmi silnou energii a je potřeba nechat "tělo" si na ni zvyknout. Až budete na tuto energii více naladěni, budete si s její prací více jisti, můžete postupně délku působení Shambally prodlužovat. Léčení Shamballou může nastartovat léčebné procesy, které trvají až několik dní. Pokud si nejste jisti, zda léčení skončilo, použijte kyvadlo či podobné nástroje a zeptejte se. Další zlepšení svých nových schopností získáte především každodenní praxí (alespoň pár minut denně), studováním knih (například o energiích, čakrách, světelných bytostech) a realizací nových poznatků a zkušeností, které díky tomu naberete. Iniciace/zasvěcení je něco jako řidičský průkaz. Všichni umíme řídit (dokonce již od malička), někdo lépe, někdo hůře. Ti z nás, co se rozhodnou, že chtějí řídit auto, se objednají v autoškole. Tam nám řekne lektor, co je správně a co je špatně. Pak si to (práci s energií) můžeme procvičit. A na konci všeho dostaneme řidičský průkaz (certifikát), který nás opravňuje řídit (pracovat s energií). Ale již nic neříká o našich schopnostech řídit (pracovat s energií). Pouze ti, co řídí svědomitě a často, se stávají skvělými řidiči. Přesto je možné, že ti, co řidičský průkaz nikdy neměli, umí řídit mnohem lépe, protože od malička řídí a mají proto velkou praxi. Vědí, co mají dělat i bez toho, aniž by měli na to průkaz (certifikát). Tzn. že všichni máme možnost pracovat s těmito energiemi, jen se stačí rozhodnout a věnovat se tomu.

Archandělé jsou považováni za nejvyšší anděly v nebeské hierarchii. Byli kromě mnohých dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů, stali se prvními duchovními učiteli a vůdci lidí a zároveň dohlíží na anděly strážné. Nečekejte, až vás problém zdolá, ale volejte je předem. Jsou tady proto, aby nám pomáhali, neodvádíte je od žádné důležitější práce a navíc mohou být na různých místech najednou.

Jak léčit Shamballou 1024?


A) Lokální léčení klienta
- Požádejte anděly, archanděly o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly)
- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Budeme nyní léčit (jméno klienta) se Shamballou 1024".
- Požádejte svého klienta, aby si sedl na židli a zavřel oči (lépe se pak může soustředit na své pocity).
- Přiložte ruce – jednu na čelo, druhou na zátylek...vytáhněte si klienta, proveďte očistu

- Přiložte ruce (prostředník) k boltcům uší a proveďte buď kontrolu zdr.stavu klienta nebo přímé léčení (tímto se dostáváte do těla dané osoby)
- Požádejte mistry ze Shambally o léčení dané osoby; ze shora začne proudit světlo, sálám pílí...až tento žár ustane, světlo se pomalu zhasne a léčení je u

- Přiložte obě ruce k uším a zjistěte zdr. stav klienta - ruce tam nechte, dokud vám "něco" neřekne, že je konec.
- Poděkujte všem bytostem za léčení.
Léčení je vhodné provádět pouze mezi čtyřma očima. V naléhavých případech lze léčit i konkrétní místo přiložením rukou s tím, že nepožádáte o Reiki, ale o Shamballu 1024.

B) Dálkové léčení klienta
- Požádejte anděly, archanděly o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly)
- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Budeme nyní léčit (jméno klienta, adresa nebo datum jeho narození) se Shamballou 1024".
-Pak si představte výše zmíněné kroky z Lokální léčení klienta a všechny je dálkově proveďte.
- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Tímto bude (jméno klienta) léčen se Shamballou 1024, dávejte mu léčení tak dlouho, jak bude potřeba."
- Po skončení léčení se zeptejte, za jak dlouho můžete klienta opět léčit (pomocí kyvadla, tabulky, apod.).
- Poděkujte všem bytostem za léčení.

C) Léčení sám sebe
- Najděte si klidné místo, kde můžete nerušeně sedět nebo ležet
- Požádejte anděly, archanděly o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly)
- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Chci být nyní léčen se Shamballou 1024 v nejvyšší možné míře, kterou mohu dostat a přeji si ji dostávat tak dlouho, dokud to bude třeba."
- Proveďte kroky 3,4,5 z Lokální léčení klienta na sobě.
- Dejte energeticky silnější  ruku na své čelo a vnímejte / užívejte si tok energie.
- Poděkujte všem bytostem za léčení.

D) Programové léčení sám sebe
- Najděte si klidné místo, kde můžete nerušeně sedět nebo ležet
- Požádejte anděly, archanděly o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly)
- Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Chci být, až o to požádám, léčen se Shamballou 1024".
- Pak si představte již výše zněné kroky z Lokální léčení klienta a všechny je dálkově proveďte (místo klienta si představte sebe).
- Poděkujte všem bytostem za léčení.
- Až budete chtít naprogramované léčení spustit, vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Jsem připraven, léčení může začít."

Toto jsou jen základní možnosti, které máte. Nechte se vést vaší intuicí a vymyslete si vaše : )

Důležité!
Zasvěcení samo o sobě nemá velký přínos, pokud si neuvědomíte, že veškerá odpovědnost za váš život je jen a jen na vás a jen vy to vše dokážete změnit, pokud budete chtít. A Shamballa vám s tím pomůže. Pro každé léčení je důležité mít čistý úmysl.

Poznámky:
Z počátku používejte Shamballu pouze několik minut. Jedná se o velmi silnou energii a je potřeba nechat "tělo" si na ni zvyknout. Až budete na tuto energii více naladěni, budete si s její prací více jisti, můžete postupně délku působení Shambally prodlužovat. Léčení Shamballou může nastartovat léčebné procesy, které trvají až několik dní. Pokud si nejste jisti, zda léčení skončilo, použijte kyvadlo či podobné nástroje a zeptejte se.  Další zlepšení svých nových schopností získáte především každodenní praxí (alespon pár minut denně), studováním knih (například o Reiki, čakrách,  světelných bytostech) a realizací nových poznatků a zkušeností, které díky tomu naberete.  Iniciace/zasvěcení je něco jako řidičský průkaz. Všichni umíme řídit (dokonce již od malička), někdo lépe, někdo hůře. Ti z nás, co se rozhodnou, že chtějí řídit auto, se objednají v autoškole. Tam nám řekne lektor, co je správně a co je špatně. Pak si to (práci s energií) můžeme procvičit. A na konci všeho dostaneme řidičský průkaz (certifikát), který nás opravňuje řídit (pracovat s energií). Ale již nic neříká o našich schopnostech řídit (pracovat s energií). Pouze ti, co řídí svědomitě a často, se stávají skvělými řidiči. Přesto je možné, že ti, co řidičský průkaz nikdy neměli, umí řídit mnohem lépe, protože od malička řídí a mají proto velkou praxi. Vědí, co mají dělat i bez toho, aniž by měli na to průkaz (certifikát). Tz. že všichni máme možnost pracovat s těmito energiemi, jen se stačí rozhodnout a věnovat se tomu.

Poznámka
Nikdy nezapomeň: Budeš tím, o čem přemýšlíš.


Obsah kurzu
·        léčení –aktuální pomoc (tzv. okamžitá)
·        sejmutí bolesti, ať už z nás samotných či z osoby blízké
·        očista rukou – voda, oheň
·        léčení na dálku – základní principy
·        propojení s Univerzem
·        diagnostika přes fotografii (napojení se, určení stavu, umět pomoci)
·        výroba energetického nápoje
·        slogany, formule k propojení energie s námi nebo s jídlem
·        očista vody, zdravé nápoje
·        léčení v praxi „in natura“s návody uchopení
·        zjištění síly energií a jejich účinky – praktická cvičení
·        energetické ochrany - vajíčko, trojobal a další esoterické praktiky potřebné k léčení
·        základní znalost proudění energie, vědět, jak s ní zacházet či jak ji použít 

V ceně kurzu je zahrnuta výuka, materiály a zasvěcení s předáním certifikátu.


S sebou si přineste:
o       pastelky
o       papír a  tužku pro vlastní poznámky dle potřeby
o       fotografii osoby (stáří max 2 roky)
o       jméno, datum a místo narození

3. stupeň

Zasvěcení do 3. stupně Shamballa 1024 – telepatické předání dalších základních symbolů, výklad techniky terapie, vysvětlení struktury dimenzí a více-dimenzionálních čaker,  výklad techniky energetické očisty a ochrany nutný při práci ve vyšších dimenzionálních sférách, další techniky programování krystalů základními symboly Shamballa 1024.

Třetí stupeň obsahuje zasvěcení do léčivých energií Archanděla Metatrona - schopnost napojení na Zdroj a otevření svého srdce, odkrývání potenciálu člověka, odkrývání smyslu vlastní inkarnace.

Archandělé jsou považováni za nejvyšší anděly v nebeské hierarchii. Byli kromě mnohých dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů, stali se prvními duchovními učiteli a vůdci lidí a zároveň dohlíží na anděly strážné. Nečekejte, až vás problém zdolá, ale volejte je předem. Jsou tady proto, aby nám pomáhali, neodvádíte je od žádné důležitější práce a navíc mohou být na různých místech najednou.4. stupeň

Zasvěcení do 4. stupně Shamballa 1024 - telepatické předání Mistrovských symbolů, mistrovský stupeň - potřebný k získání kompletního souboru symbolů Shamballa 1024. Po úplném ukotvení všech základních  symbolů, jakož i ukotvení Mistrovských symbolů v energetickém poli absolventa, opravňuje 4. stupeň po určité době k eventuálnímu předávání tohoto systému. Mistrovské techniky programování krystalů, techniky práce s éterickými krystaly, intenzivní techniky zaměřené na ochranu energetického pole při pohybu ve vyšších dimenzích, zejména v inter-dimenzionálních sférách, techniky k absolutnímu ukotvení všech základních a mistrovských symbolů.

Čtvrtý stupeň je mistrovský a umožňuje Shamballu předávat dále, zahrnuje Boží Milost, čištění karmy (očista pomocí fialového plamene), a urychlení vlastního vývoje, schopnost zasvěcovat ostatní do Shambally 1024.

Nanebevzatí Mistři jsou netělesné duchovní bytosti, respektive formy duchovních energií. Mnoho z nich šlo jako my cestou vývoje na Zemi. Během pozemského života však překonali dualitu a dosáhli Jednoty. Na konci svého života se stali osvícenými Mistry. Někteří z nich jsou známi dodnes, jako Lao-c', Kuan Jin nebo Kristus. Překážky na cestě jsou jim známy. Jsou proto láskyplnými a chápajícími učiteli. Pomáhají nám na naší cestě. Stačí je poprosit a naladit se na ně.

Upozornění
Zasvěcování byste měli provádět, jen pokud se cítíte být mistry, kteří dokážou pomoci svým žákům s případnými problémy. Není mistrem každý, kdo dostane mistrovské zasvěcení. Mistrem se člověk musí stát, to nelze koupit nebo dostat.Objednat se můžete na tel. 776 118 700 nebo e-mailem: info@kridlaandelska.czShamballa 2002

5. stupeň

Je dalším stupněm zasvěcení do vysokovibračních energií Shamballa 2002, se kterým lze dále pracovat více podrobněji při léčbě dané osoby. Při zasvěcení navštívíte knihovnu Akášu, kde se setkáte s Druidem, který Vám na požádání ukáže místo a podá Vaši knihu života, ve které budete moci číst směrem do dalších dní Vašeho života. Tento způsob lze využít při léčbě klientů, kdy můžete požádat Druida o knihu života dané osoby a v ní poté číst jeho zdravotní stav a cestu, směr jakým jít k vyléčení. Pro svou knihu života již kdykoliv nemusíte žádat Druida, ale můžete si ji vzít sami.

Při zasvěcení do Shambally 2002, přijímání kódů budete taky sami léčeni tak, abyste věděli, jaké to je, když poté budete lidi léčit sami. Budete cítit vysokovibrační energie stejně tak, jako je ucítí Vaši klienti při Vaši práci.

Tato energie je vysokovibrační, jak už jsem několikrát zmínila a je zapotřebí, pokud ji používám také dávat tam, kde je jí potřeba a to posílat energii planetě Zemi, cca 1x týdně – pro posílení, léčení jí samotné.

Léčení – zjištění zdravotního stavu, příčiny, poté požádám mistry Shambally 2002 o napojení na léčivý paprsek pro vyléčení dané osoby (popsáno velmi zjednodušeně – celý postup s konkrétními body již zmáte z úvodního kurzu Shambally 1024).

Budete mít přístup k dalším informacím, kde je  při své práci budete moci dále využít. Naučíte se „jít po niti" přímo k příčině. Naučíte se lépe a hlouběji pracovat s pohybovým aparátem, očima a dalšími orgány, kde nebudou chybět ani podvojné orgány, jejich propojení a funkčnost.

Objednat se můžete na tel. 776 118 700 nebo e-mail: info@kridlaandelska.czShamballa 3110

6. stupeň

Je dalším stupněm zasvěcení do vysokovibračních energií Shamballa 3110, se kterým lze pracovat na nejvyšší úrovni. Při zasvěcení navštívíte opět knihovnu Akášu, kde se setkáte s Druidem, který Vám na požádání ukáže místo a podá Vaši knihu života, ve které budete moci číst, jak ve své minulosti, tak i budoucnosti. Tento způsob lze využít při léčbě klientů, kdy můžete požádat Druida o knihu života dané osoby a v ní poté číst jeho zdravotní stav a cestu, směr jakým jít k vyléčení. Příčina může být z prožité minulosti, kde budete již moci nahlédnout a získat tak další důležité informace k léčbě. Pro svou knihu života již kdykoliv nemusíte žádat Druida, ale můžete si ji vzít sami.

Při zasvěcení do Shambally 3110, přijímání kódů budete taky sami léčeni tak, abyste věděli, jaké to je, když poté budete lidi léčit sami. Budete cítit vysokovibrační energie stejně tak, jako je ucítí Vaši klienti při Vaši práci.

Tato energie je vysokovibrační, jak už jsem několikrát zmínila a je zapotřebí, pokud ji používám také dávat tam, kde je jí potřeba a to posílat energii planetě Zemi, cca 1x týdně – pro posílení, léčení jí samotné.

Léčení – zjištění zdravotního stavu, příčiny, poté požádám mistry Shambally 3110 o napojení na léčivý paprsek pro vyléčení dané osoby (popsáno velmi zjednodušeně – celý postup s konkrétními body již zmáte z úvodního kurzu Shambally 1024).

Budete mít přístup k dalším informacím, kde je  při své práci budete moci dále využít. Naučíte se „jít po niti" přímo k příčině. Naučíte se lépe a hlouběji pracovat s pohybovým aparátem, očima a dalšími orgány, kde nebudou chybět ani podvojné orgány, jejich propojení a funkčnost.

Naučíte se zde také čistit prostory „in natura", ale taky mimo Váš dosah (na dálku). Budete umět nabíjet kameny, energeticky nabíjet vodu pozitivní energií a spoustu dalších důležitých věcí, které pomůžou Vašemu klientovi k uzdravení.

Objednat se můžete na tel. 776 118 700 nebo e-mail: info@kridlaandelska.cz

Shamballa 12D

7. stupeň

Shamballa 12D propojuje 12 paprsků od 12 Nanebevzatých Mistrů. Obsahuje 12 aktivací ve 12 dimenzích. Otevírá se tím veškerý energetický potenciál načerpaný z minulých inkarnací. Dochází k velkému nárůstu energie. Aktivují se další krystalická světelná těla. Shamballa 12D přináší kontakt s dvanácti dimenzionálními úrovněmi a paralelními skutečnostmi, které mají souvislost s těmito 12 stupni. Shamballa 12D nabízí spojení s duchovními energiemi bytostí světla.

Tyto energie jsou čerpány ve vysokovibračním městě, Shamballa, které se nachází na Zemi, ale je to místo s tak vysokou vibrací, že pro nás není možné jej okem spatřit. Bytosti, které v tomto městě žijí, jsou připraveny nám kdykoli poskytnout svoji energii z této i dalších dimenzí a proto je Shamballa nazývána jako multidimenzionální systém léčení. Léčíte pomocí energií jak z této, tak z druhých dimenzí.

Součásti kurzu je poznání a práce s regresí. Podrobně vedené vysvětlení spojené se zasvěcením.

Po zasvěcení budete procházet velmi silnou očistou a duchovním růstem. Budete vnímat staré věci, které již nepotřebujete a lehce je opustíte.

Podmínkou zasvěcení je Shamballa 1024, 2002, 3110.

Objednat se můžete na tel. 776 118 700 nebo e-mail: info@kridlaandelska.cz

 

ZTFhNzcxZ